Den perfekte maskine til fremstilling af hjemmelavet is
 
Før valget af ismaskine er det vigtigt at vælge hvilken fremstillingsprocs der ønskes. Ved den traditionelle metode med først at pasteurisere en base-is af mælk, sukker og stabilisator / emulgator er det nødvendigt med enten en separat pasteruseringsmaskine og en ismaskine eller en kombineret maskine som både kan pasteurisere og fryse.
 
Vælges derimod den moderne metode uden pasteurisering, skal der blot benyttes en frysemaskine.
 
Til fremstilling af hjemmelavet is er det nødvendigt med en ismaskine, som er velafprøvet med robuste komponenter. Selve ismaskinen består af følgende komponenter:
Et vandret frostkammer med et røreværk, som drives af en meget kraftig motor
En kraftig kølekompressor
Styringssytem af røremotor og kompressor
Selve frostkammeret består af en cylinder, som fryses meget hurtigt og kraftigt til temperaturer helt ned til -35 grader C. Under kraftig omrøring kommer ismassen i kontakt med cylindervæggen, og i løbet af få minutter fryses isen ned til ca. -10 grader C. Det er nødvendigt at røre, imens isen fryses for at undgå iskrystaller og for at opnå en cremet is.
 
Kølekompressoren afgiver megen varme, som for mindre maskiner kan være luftkølet eller normalt er vandkølet. Da det i Danmark ikke er tilladt at anvende det kolde vand fra vandhanen til køling, bør der monteres en vandkøler som arbejder med køling af vandet i et lukket kredsløb. Varmen afgives fra vandkøleren til luften.
 
Styresystemet bør være digitalt med mulighed for indstilling af forskellige driftsparametre, såsom hårdhed af isen eller frysetid.
 
Ved kombinerede maskiner er der øverst en cylinder, hvori isblandingen kan opvarmes under omrøring til 85 grader C. Det er vigtigt nemt at kunne aftappe den varme blanding, således at ismassen kan modnes i en spand i et køleskab. (Nogle maskiner tillader ikke aftapning mens frysekammeret er i brug, på andre er det ikke muligt at komme til at hælde ismassen i frysekammeret mens aftapningshanen fra pasteuriserings delen er monteret). Der kan tilbydes separate pasteuriseringsmaskiner og modningstanke.
 
Vi leverer alle typer maskiner til fremstilling af is:
 
Batch-frysere med kapaciteter fra ca. 65 l/time til ca. 135 l/time (baseret på ca 6-10 min pr. batch)
Kombineret pasteuriseringsmaskine - ismaskine med kapaciteter fra ca.65 l/time til ca. 135 l/time
 
Alle ismaskiner er udstyret med indbygget vandslange for let at kunne rengøre maskinen.